VĐ2. Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA ĐẠO HÀM – LẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết ý nghĩa hình học của đạo hàm – lập phương trình tiếp tuyến

       Ý nghĩa hình học của đạo hàm.

       Lập phương trình tiếp tuyến

+ Loại 1: Phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm M(x0;y0)(C).

+ Loại 2: Phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc

+ Loại 3: Tiếp tuyến đi qua điểm A cho trước.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *