BÀI 3

XICLOANKAN & BÀI TẬP

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC: Gồm 2 phần

A. Xicloankan

– Công thức chung (CnH2n với  n ≥ 3), đồng đẳng, đồng phân, tên gọi và đặc điểm cấu tạo phân tử của xicloankan.

_So sánh giữa ankan và xicloankan (cùng là hidrocacbon no nhưng xicloankan lại có một số tính chất khác ankan đó là phản ứng cộng mở vòng đối với xicloankan có vòng 3, 4 cạnh).

 B. Bài tập áp dụng:

– Viết các công thức phân tử và các đồng phân của xicloankan, gọi tên các công thức đó,

– Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của xicloankan


Bài tập
1

Câu 1. Với công thức phân tử C4H8 có thể có bao nhiêu đồng phân


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Câu 2. Cho sơ đồ biến đổi:

Hãy gọi tên C3H6


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Câu 3. Đốt cháy một hydrocacbon X ta thu được 1,8 gam nước và 2,24 lít khí CO2 (đktc). Nếu X chỉ có hai đồng phân thì X là
A. C2H4             B. C3H6             C. C4H8             D. C5H10   


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
4

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch nước brom
A. C2H4, cyclopropan, acetylen, SO2       B. CO2, etylen, acetylen.
C. CO, CO2, SO2, cyclopropan.              D. C2H6, CH4, C2H4, C2H2


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Câu 5.

a. Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxiloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

b. Cũng hỏi như câu a. đối với alkan. Hàm lượng %C, H ở ankan CnH2n+2 sẽ biến đổi như thế nào khí


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *