TỪ TRƯỜNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Tương tác từ.

– Từ trường

– Đường sức từ

– Tính chất của đường sức từ.

– Từ trường đều

– Từ phổ

– Từ trường Trái Đất

Các nội dung này được khái quát thành vấn đề
cơ bản sau:

Vấn đề  : Từ Trường.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được kiến thức về tương
tác từ, thí nghiệm tương tác từ, từ trường, đường sức từ, từ trường đều, từ phổ
và từ trường Trái Đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *