TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài giảng:

1. Bài giảng

– khái niệm về từ thông

– hiện tượng cảm ứng điện từ

– định luật Lentz về chiều dòng điện cảm ứng

– dòng điện Fucô

2. Bài tập

Với 6 bài tập tự luận về Từ thông – cảm ứng điện từ được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Từ thông – cảm ứng điện từ

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về từ thông – cảm ứng điện từ. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.


Bài tập
1

BÀI TẬP TỪ THÔNG CẢM ỨNG TỪ

Bài 1 : Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau :


Bài 2 : Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4cm, đặt trong từ trường đều, các đường sức xiên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây 1 góc 300, từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-5T. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây nói trên ?

Bài 3 : Một khung dây có các tiết diện là hình tròn, bán kính khung dây là 20cm, khung dây được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 2.10-5T. Hãy xác định giá trị của từ thông xuyên qua khung dây nói trên ?

Bài 4 : Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài là 25cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B = 4.10-3T. Xác định được từ thông xuyên qua khung dây là 10-2 Wb, hãy xác định chiều rộng của khung dây nói trên ?

Bài 5 : Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt trong từ trường đều, khung dây tạo với các đường sức 1 góc 30o, B= 5.10-2 T. Hãy tính từ thông xuyên qua  khung dây ?

Bài 6 : Một khung dây hình tam giác có cạnh dài 10cm, đường cao của nó là 8cm. Cả khung dây được đưa vào 1 từ trường đều, sao cho các đường sức vuông góc với khung dây, từ thông xuyên qua khung dây là 0,04 Wb. Tìm phương, chiều và độ lớn cảm ứng từ B.

Bài 7 : Một khung dây hình tròn có đường kính d= 10cm. Cho dòng điện I=20A chạy trong dây dẫn.

a. Tính cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại tâm của khung dây.

b. Tính từ thông xuyên qua khung dây

Bài 8 : Một ống dây có chiều dài l= 40cm. Gồm 4000 vòng, cho dòng điện I= 10A chạy trong ống dây

a. Tính cảm ứng từ B trong ống dây.

b. Đặt đối diện với ống dây 1 khung dây hình vuông, có cạnh a= 5 cm, hãy tính từ thông xuyên qua khung dây

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊMời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *