THẤU KÍNH MỎNG

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– phân loại thấu kính

– các tia sáng đặc biệt khi qua thấu kính hội tụ

– các công thức thấu kính

– công thức độ phóng đại

– các quy ước chung

2. Bài tập

Với 8 bài tập tự luận về Thấu kính mỏng được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Thấu kính mỏng

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Thấu kính mỏng. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *