UNIT 15: SPACE CONQUEST

Giáo viên: Cô Ngô Thị Thùy Trang

Giới thiệu:

B. WRITING & SPEAKING

Speaking: thực hành bài hội thoại, thảo luận nhóm về đề tài “ Khám phá vũ trụ”

Writing: dựa vào những thông tin có sẵn để viết về tiểu sử của nhân vật nổi tiếng, thực hành bài tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *