LỊCH SỬ LỚP 11

BÀI 25. SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM

(1858 – 1918)

 

1. Nước Việt Nam  giữa thế kỷ XIX- trước cuộc xâm lược  của tư bản Pháp

       Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam  bị khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội nảy sinh, yêu cầu

       Lúc   đó  thực dân Pháp trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản … nhu cầu xâm chiếm thuộc địa…. nên tư bản Pháp đã  xâm lược Việt  Nam giàu sức người, sức của.

2. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược  Việt Nam và  cuộc kháng chiến của nhân  dân ta

Các sự  kiện chính của tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884)

Niên đại

Sự kiện

1.9.1858

Pháp đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, mở màn xâm lược Việt Nam

2.1859

Pháp đánh Gia Định

2.1862

Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì

5.6.1862

Ký hiệp ước Nhâm Tuất

6.1867

Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì

20.11.1873

Pháp đánh thành Hà Nội

18.8.1883

Pháp đánh vào Huế, triều đình đầu hàng ký hiệo ước Hác-măng

6.6.1884

Ký hiệp ước Pa-tơ-nốt

* Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản… nhu cầu xâm chiếm thuộc địa. Việt Nam giàu sức người, sức của …


Bản chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi

Các  kiện chính của phong trào Cần Vương (1885 – 1896)

Niên đại

Sự kiện

5.7.1885

Cuộc phản công quân Pháp của phe chủ chiến ở Huế

13.7.1885

Ra chiếu Cần vương

1886-1887

Khởi nghĩa Ba Đình

1883-1892

Khởi nghĩa  Bãi Sậy

1885-1895

Khởi nghĩa  Hương Khê

1884-1913

Khởi nghĩa  Yên Thế

Nửa cuối thế kỷ XIX 

Trào lưu cải cách Duy Tân


Các sự kiện chính của phong trào Yêu nước đầu thế kỉ XX (đến 1918)

 Niên đại

Sự kiện

1905 -1909

 Phong trào Đông Du .

1907

Đông Kinh Nghĩa Thục

1908

Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung kì. 

1916

Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế .

1917

Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên .

1911

 Nguyễn Tất Thành bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước .

Nhận xét chung về phong trào chống Pháp ở nửa cuối thế kỷ XIX:

+         Quy mô: khắp miền Trung kỳ và Bắc kỳ, thành phần tham gia bao gồm các sĩ phu, văn thân yêu nước và đông đảo nông dân, rất quyết liệt, tiêu biểu là ba cuộc khởi nghĩa lớn : Ba Đình, Bãi Sậy và Hương Khê

+         Hình thức và phương pháp đấu tranh: khởi nghĩa vũ trang (phù hợp với truyền thống đấu tranh của dân tộc).

+         Tính chất: là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

+         Ý nghĩa: chứng tỏ ý chí đấu tranh giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta rất mãnh liệt, không gì tiêu diệt được.

3. Những  biến đổi  về kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX

       Nguyên nhân sự chuyển biến: tác động của cuộc khai thác của thực dân Pháp  ở Việt Nam và những luồng tư tưởng tiến bộ trên thế giới dội vào; tấm gương tự cường của Nhật.

       Những biểu hiện cụ thể:

+         Về chủ trương đường lối : giành độc lập dân tộc, xây dựng một xã hội tiến bộ (quân chủ lập hiến, dân chủ cộng hòa theo mô hình của Nhật Bản).

+         Về biện pháp đấu tranh : phong phú, khởi nghĩa vũ trang; Duy Tân cải cách.

+         Về thành phần tham gia : đông đảo, nhiều tầng lớp xã hội ở cả thành thị và nông thôn.

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *