PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SIN VÀ COS

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng của phương trình bậc nhất đối với sin và cos .

  + Phương pháp giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos .

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 10 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

*** Qua bài giảng này, các bạn sẽ biết được dạng của phương trình bậc nhất đối với sin và cos, phương pháp giải phương trình này. Dạng toán sẽ có trong các đề kiểm tra và đề thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *