PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC HAI ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng của phương trình lượng giác bậc hai

  + Phương pháp giải phương trình lượng giác bậc hai.

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 10 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình lượng giác bậc hai. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình lượng giác bậc hai đối với hàm số lượng giác

*** Qua bài học này, các bạn sẽ nhận biết được phương trình lượng giác bậc hai và phương pháp giải các phương trình lượng giác bậc hai. Những kiến thức này là nền tảng để giải các phương trình lượng giác phức tạp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *