PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH TỰA ĐỐI XỨNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Dạng phương trình lượng giác đối xứng

  + Dạng phương trình lượng giác tựa đối xứng

  + Phương pháp giải phương trình đối xứng và tựa đối xứng.

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 8 bài tập ví dụ minh hoạ cho phương pháp giải phương trình đối xứng và tựa đối xứng. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình đối xứng và phương trình tựa đối xứng.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là phương trình đối xứng và phương trình tựa đối xứng, phương pháp giải các loại phương trình đó. Đây là dạng toán mở rộng về giải phương trình lượng giác. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *