CHƯƠNG
TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG
VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

BÀI 5
PHENOL C6H6O  =  94

 

Giáo
viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội
dung bài giảng
:

       Phân
biệt phenol với rượu thơm.
       Tính
chất Vật lý của phenol (C6H5-OH)
       Tính
chất Hoá học của phenol
+ Tính axit của phenol
+ Phản
ứng thế vào nhân thơm
      
Điều chế và ứng
dụng của phenol.
Cuối bài giảng là các bài tập áp dụng về phenol.

Chúc các bạn học tốt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *