CHƯƠNG
TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG
VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

BÀI 5
PHENOL C6H6O  =  94

 

Giáo
viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội
dung bài giảng
:

       Phân
biệt phenol với rượu thơm.
       Tính
chất Vật lý của phenol (C6H5-OH)
       Tính
chất Hoá học của phenol
+ Tính axit của phenol
+ Phản
ứng thế vào nhân thơm
      
Điều chế và ứng
dụng của phenol.
Cuối bài giảng là các bài tập áp dụng về phenol.

Chúc các bạn học tốt.

 

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *