PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– hiện tượng phản xạ toàn phần

– góc tới giới hạn

– điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

– ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần

2. Bài tập

Với 6 bài tập tự luận về Phản xạ toàn phần được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Phản xạ toàn phần

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về phản xạ toàn phần. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *