BÀI 8

PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

_Phân loại hợp chất hữu cơ: Hydrocacbon và dẫn xuất của hydrocacbon

+ Hydrocacbon và Công thức phân tử của mọi hydrocacbon.

+ Các dẫn xuất của hydrocacbon hay các dãy đồng đẳng có nhóm chức và công thức phân tử tổng quát của chúng (gồm công thức tổng quát của mọi dãy đồng đẳng hydrocarbon CnH2n+2-2k và 5 công thức tổng quát mọi hợp chất hữu cơ có chứa C, H, O, N).

_Gọi tên hợp chất hữu cơ.

  • Ta chỉ cần học thuộc công thức tổng quát của mọi dãy đồng đẳng hydrocarbon CnH2n+2-2k và 5 công thức tổng quát trên (nếu quên ta chứng minh để lập lại công thức cũng rất đơn giản) rồi tự suy ra tất cả mọi CTPT tổng quát của mọi lọai hợp chất hữu cơ có trong cuộc đời này.
  • Từ các công thức phân tử tổng quát ta có thể viết và cân bằng các phương trình phản ứng cháy một cách nhanh chóng và đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *