BÀI 10. PHÂN BÓN HÓA HỌC & BÀI TẬP

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Đây là bài áp dụng tính chất của nitơ và photpho phục vụ trong cuộc sống đó là sản xuất các  loạiphân bón hóa học.

A. Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nghuyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.

– Có 3 ba loại phân bón hóa học chính là phân đạm, phân lân và phân kali. Ngoài ra còn có các loại phân bón tổng hợp như NPK hay phân vi lượng.

– Qua bài giảng bạn hiểu được tính chất, ứng dụng, điều chế cua từng loại phân bón hóa học.

B. Bài tập áp dụng:

Một số bài tập trong sách giáo khoa và trong đề thi đại học (năm 2012) củng cố phần kiến thức đã học trong bài.


Bài tập
1

Câu 1. Cho ba mẫu phân đạm amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất để nhân biết được cả ba dung dịch thì ta có thể chọn thuốc thử là
A. dung dịch NaOH.                              B. dung dịch Ba(OH)2.  
C. dung dịch AgNO3.                            D. dung dịch Na2SO4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Câu 2. Để làm cho đất bớt chua ta có thể bón thêm vào đất chất nào sau đây:
A. Phân lân nung chảy.                          B. Phân amoni sunfat.
C. Bón phân NaNO3 và vôi.                     D. Cả A và C đều có thể được.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Câu 3. Để cải thiện đất bạc màu ta có thể bón phân thích hợp và trồng các lọai cây nào sau đây:
A. Đậu phụng.                                       B. Đậu tương (nành).
C. Cây so đũa.                                     D. Tất cả đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
4

Câu 4. (Đề thi đại học_khối A_2012_ câu 38_mã đề 384) Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó là
     A. 95,51%.                         B. 87,18%.           
     C. 65,75%.                         D. 88,52%


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Câu 5. Phân đạm urê thường chứa 46 % nitơ, khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 gam nitơ là
A. 152,2 kg.                  B.145,5 kg.                 
C. 160,9 kg.                  D. 200 kg.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
6

Câu 6. Tại sao không được trộn supephotphat với vôi. Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *