NHỊ THỨC NIUTON

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khai triển các đẳng thức

  + Công thức tổng quát của nhị thức Niuton

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về dạng toán nhị thức Niuton. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Nhị thức Niuton.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ được nhắc lại cách khai triển các đẳng thức, công thức tổng quát nhị thức Niuton và phương pháp giải các bài tập khai triển nhị thức Niuton. Đây là những kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao về nhị thức Niuton trong luyện thi đại học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *