BÀI 5
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
TIẾT 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

   

I. Một số vấn đề tự nhiên
Cảnh quan chủ yếu: Hoang mạc, bán hoang mạc, xavan rừng.
– Tài nguyên:
     + giàu tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, mangan, vàng, kim cương, chì kẽm, phốt pho
     + Rừng chiếm diện tích khá lớn phân bố ở nhiều nơi với nhiều loại: rừng nhiệt đới ẩm, nhiệt đới khô…
– Phân bố nhiều nơi với nhiều loại.
– Sông ngòi: Sông Nil.
Tuy nhiên sự khai thác tài nguyên quá mức, môi trường bị tàn phá, hiện tượng hoang mạc hóa.
Giải pháp: Cần
khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên.

II. Một số vấn đề dân cư và xã hội
– Tỉ suất sinh cao nên dân số tăng nhanh.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Dịch bệnh HIV.
– Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục.
– Xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật.
=> Cần sự cải thiện cuộc sống.
     Cần ổn định để phát triển kinh tế.
     Cần sự giúp đỡ của thế giới về y tế, giáo dục, lương thực chống đói nghèo và bệnh tật.

III. Một số vấn đề kinh tế
– Đa số các nước Châu Phi nghèo, kém phát triển.
– Qui mô nền kinh tế quá nhỏ bé.
=> Nguyên nhân:
       + Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân .
       + Xung đột, chính phủ yếu kém,….
       + Trình độ dân trí thấp
– Nền KT châu Phi cũng đang thay đổi tích cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *