MẮT

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

Phương pháp giải các bài toán về Mắt và các tật của mắt

2. Bài tập

Với 9 bài tập tự luận về Mắt và các tật của mắt được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Mắt và các tật của mắt

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Mắt và các tật của mắt. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *