BÀI 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. ÁNH SÁNG:

Anh sáng ảnh hưởng đến quang hợp về 2 mặt: cường độ ánh sáng và quang phổ ánh sáng.

1. Cường độ ánh sáng:

Điểm bù ánh sáng: là khi cường độ quang hợp = cường độ hô hấp.

Điểm bảo hòa ánh sáng: là điểm cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp cực đại.

2. Quang phổ ánh sáng:

Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến cường độ quang hợp.

Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh, tím và đỏ (tia xanh tím kích thích tổng hợp axit amin, protein tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành carbohidrat).

Trong môi trường nước, thành phần ánh sáng biến động nhiều theo độ sâu, theo thời gian trong ngày (buổi sáng và chiều nhiều tia đỏ ; buổi trưa nhiều tia xanh tím)

II. NỒNG ĐỘ CO2:

Tăng nồng độ CO2à tăng cường độ quang hợp, sau đó tăng chậm đến trị số bảo hoà CO2 .

Trị số tuyệt đối của quang hợp biến đổi tuỳ thuộc vào cường độ chiếu sáng, nhiệt độ và các điều kiện khác (thông thường ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 sẽ thuận lợi cho quang hợp)

III. NƯỚC:

Khi cây thiếu nước từ 40 à 60 % thì quang hợp bị giảm mạnh và có thể ngừng trệ.

Khi bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.

IV. NHIỆT ĐỘ:

Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở những loài cây khác nhau thì khác nhau:

  + Thực vật vùng núi cao, ôn đới là _ 50oC,

  + Thực vật nhiệt đới là 4 à 8 oC.

Nhiệt độ cực đại làm ngừng quang hợp ở các loài cũng khác nhau:

  + Cây ưa lạnh ngừng quang hợp ở 12oC

  + Thực vật ở sa mạc có thể quang hợp ở nhiệt độ 58oC

V. NGUYÊN TỐ KHOÁNG:

Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều đến quang hợp:

  + N, P, S : tham gia tạo thành enzim quang hợp.

  + N, Mg : tham gia hình thành diệp lục.

  + K : điều tiết độ đóng mở khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào lá.

  + Mn, Cl : liên quan đến quang phân li nước.

VI. TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO:

Là sử dụng ánh sáng của các loại đèn (đèn neon, đèn sợi đốt) thay cho ánh sáng mặt trời để trồng cây trong nhà hay trong phòng.

Giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường như giá lạnh, sâu bệnh à đảm bảo cung cấp rau quả tươi ngay cả khi mùa đông.

Ở Việt Nam, áp dụng phương pháp này để trồng rau sạch, nhân giống cây trồng, nuôi cấy mô …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *