CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

BÀI 6
LUYỆN TẬP ALCOL & PHENOL

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:
Bài giảng bao gồm 15 bài tập tự luận và trắc nghiệm về phenol và ancol.


Các bài tập được giải theo phương pháp giải nhanh đúng bản chất hóa học của ancol và phenol.

Chúc các bạn học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *