LỰC LORENTZ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Định nghĩa lực Lorentz.

– Xác định lực Lorentz.

– Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều.

2. Bài tập.

– Với 7 bài tập tự luận về lực Lorentz được trích từ sách vật lý
nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề
sau :

Vấn đề  : Lực Lorentz.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được định nghĩa lực
lorentz, điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực lorentz,
chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều. Dạng bài tập
này sẽ có trong các đề kiểm tra và đề thi học kỳ.
 


Bài tập
1

BÀI TẬP LỰC LORENTZ

Bài 1 : Hãy xác định chiều của các đại lượng còn thiếu trong các hình dưới đây :


Bài 2 : Một electron chuyển động vào từ trường đều B = 2.10-3T. Vận tốc của hạt e nói trên là 3.104m/s. Hãy xác định lực Lorentz tác dụng lên e trong các trường hợp sau :

a. Electron chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ.

b. Electron chuyển động song song với các đường cảm ứng từ.

c. Electron chuyển động tạo với các đường sức từ một góc 300.

Bài 3 : Một proton chuyển động cắt ngang các đường sức của một từ trường đều, vận tốc của hạt proton là 2.105 m/s, lực từ tác dụng lên proton là 0,01N, hãy xác định độ lớn của cảm ứng từ nói trên.

Bài 4 : Hạt mang điện q >0 chuyển động vào từ trường của một dòng điện như hình vẽ, dòng điện có cường độ I = 20A, hạt mang điện chuyển động theo phương ngang, cách dây dẫn 1 khoảng là 5cm.

a. Hãy xác định B do dòng điện gây ra tại điểm mà hạt mang điện đi qua.

b. Nếu hạt mang điện chuyển động với vận tốc v = 3000m/s, lực từ tác dụng lên hạt là 0.004N, hãy xác định độ lớn điện tích của hạt ?

c. Giả sử hạt mang điện có điện tích là 2.10-8C, và chuyển động với vận tốc 2500 m/s, hãy xác định lực từ tác dụng lên hạt mang điện nói trên.

Bài 5 : Một hạt electron bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 T, với vận tốc v = 3,2.106 m/s vuông góc với B, khối lượng của electron là m = 9,1.10-31 kg.

a. Hãy xác định lực từ tác dụng lên electron nói trên ?

b. Xác định bán kính quỹ đạo của electron nói trên ?

Bài 6 : Một hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường đều với bán kính quỹ đạo là 5m, dưới tác dụng của từ trường đều B = 2.10-2 T, hãy xác định :

a. Tốc độ của proton ?

b. Lực từ tác dụng lên proton ?

c. Chu kì chuyển động của proton nói trên ? Cho biết khối lượng của hạt proton =1,672.10-27kg.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Hãy xác định chiều của các đại lượng còn thiếu trong các hình dưới đây :


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Tìm Hiểu Thêm:  Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *