LĂNG KÍNH

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– cấu tạo của lăng kính

– sự tán sắc ánh sáng

– đường đi của tia sáng qua lăng kính

– góc lêch cực tiểu

– ứng dụng của lăng kính

2. Bài tập

Với 6 bài tập tự luận về Lăng kính được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Lăng kính

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Lăng kính. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *