ĐỌC THÊM – LAI TÂN – HỒ CHÍ MINH

 

1. Xuất xứ: Bài 97 của Nhật ký trong tù.

2. Nội dung

a. Bức tranh nhà tù

       Ban trưởng đánh bạc là phạm pháp, trắng trợn vi phạm pháp luật, điều này chứng tỏ pháp luật dưới chế độ Tưởng Giới Thạch là giả dối.

       Hành động cảnh trưởng trấn lột của tù nhân là hành động bẩn thỉu

       Huyện trưởng chong bàn đèn thuốc phiện làm công việc là có ý mỉa mai ,tố cáo sự đồi bại,vô trách nhiệm

b.Thái độ châm biếm, mỉa mai

Với nghệ thuật dùng từ và đối nghĩa, tác giả chỉ rõ cảnh thái bình giả tạo, một xã hội suy đồi đã tồn tại rất lâu ở nơi này.

=> Bài thơ là bức tranh thu nhỏ của xã hội Trung Quốc với lũ quan lại đồi bại, tham nhũng quan liêu qua nghệ thuật trào phúng đặc sắc.

3. Nghệ thuật

       Tạo điểm nhấn ở cuối mỗi câu.

       Chọn nhân vật, miêu tả chi tiết.

4. Ý nghĩa văn bản

Thực trạng đen tối, thối nát của xã hội tưởng như êm ấm tốt lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *