KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– hiện tượng khúc xạ ánh sáng

– định luật khúc xạ ánh sáng

2. Bài tập

Với 8 bài tập tự luận về Khúc xạ ánh sáng được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Khúc xạ ánh sáng

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về khúc xạ ánh sáng. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *