PHẦN B
ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

BÀI 6
HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ

TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ

I. Lãnh thổ và vị trí địa lí
1. Lãnh thổ

– Trung tâm Bắc Mĩ => lãnh thổ cân đối => thuận lợi cho phân bố sản xuất và phát triển giao thông.
– Bán đảo A-lax-ca và Hawai.

2. Vị trí địa lí

– 
Nằm ở Tây bán cầu.

– Giữa 2 đại dương: Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.


– Tiếp giáp Canada, Mehico và 
vịnh Mehico và Mĩ Latinh.

II. Điều kiện tự nhiên
1. Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mĩ

a. Miền Tây
– Địa hình: là vùng núi trẻ Coocdie, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên, ven biển là những đồng bằng nhỏ.
– Khí hậu: ôn đới, cận nhiệt hải dương và cận nhiệt, ôn đới lục địa.
– Tài nguyên: nhiều kim loại màu, tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn, đất đồng bằng phì nhiêu.
b. Miền Đông
– Địa hình: gồm dãy núi già Apalat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương Đặc điểm tự nhiên:
– Khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương & cận nhiệt đới.
– Tài nguyên thiên nhiên:
       + Khoáng sản: than đá, quặng sắt.
       + Nguồn thuỷ năng phong phú.
       + Đất phì nhiêu
c. Vùng đồng bằng trung tâm:
– Địa hình: Phía bắc và phía Tây là địa hình gò đồi thấp, phía Nam là đồng bằng phù sa.
– Khí hậu: Ôn đới (phía Bắc), cận nhiệt đới (ven vịnh Mêhicô).
– Tài nguyên: Than đá, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên.

– Đất phù sa màu mỡ, rộng.
– Đồng cỏ rộng.

2. A-la-xca và Hawai
a. A-la-xca
– Là bán đảo rộng lớn.
– Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
– Tài nguyên thiên nhiên: dầu mỏ, khí thiên nhiên.
b. Hawai: Nằm giữa Thái Bình Dương có nhiều tiềm năng rất lớn về hải sản và du lịch.

III. Dân cư
1. Gia tăng dân số

– Dân số đứng thứ 3 trên thế giới.
– Dân số tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, Mĩ latinh, Á.
– Người nhập cư đem lại nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động.

2. Thành phần dân cư
– Đa dạng:
      + Có nguồn gốc chủ yếu từ châu Âu.
      + Gốc châu Á và Mĩ Latinh đang tăng mạnh.
      + Dân Anhđiêng còn 3 triệu người.

3. Phân bố dân cư
– Tập trung ở:
       + Vùng Đông Bắc và ven biển.
       + Sống chủ yếu ở các đô thị.
– Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc xuống phíaNam và ven Thái Bình Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *