BÀI 2

HỢP CHẤT CỦA CACBON

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Các hợp chất của cacbon gồm:

I. CACBON OXIT (cacbon monoxit)  CO = 28  <  29

II. CACBON ĐIOXIT: CO2  = 44  >  29

III.  AXIT CACBONIC: H2CO3 

IV. MUỐI CACBONAT

Kiến thức của bài giảng:

_ tính chất vật lí của CO và CO2.

_ CO (Cacbon oxit) là oxit trung tính không có phản ứng với nước, với dung dịch kiềm hay dung dịch axit, Cacbon oxit là chất khử mạnh.

_  CO2 là một oxit axit điển hình có đầy đủ tính chất của một  oxit axit nên còn được gọi là anhidric cacbonic (axit cacbonic kiệt nước).

_ Tính oxy hoá: Khí CO2 không duy trì sự cháy nên ta dùng khí CO2 để chữa cháy.

_ H2CO3 là một axit hai nấc, khi tan trong nước ở 25oC, axit cacbonic điện li theo 2 nấc với hai hằng số phân li Ka và Ka’

_ Tính chất vật lí, hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit)

_ Nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *