HOÁN VỊ  

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khái niệm hoán vị

  + Số các hoán vị

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về hoán vị. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Hoán vị

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được thế nào là hoán vị, số các hoán vị và phương pháp giải các bài tập về hoán vị. Dạng toán này tương đối là khó và đây là kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao hơn về hoán vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *