HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 1)

Nội dung bài giảng

I. Bài tập áp dụng hệ phương trình lượng giác

        – Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.
  – Áp dụng thực tế vào các bài toán lượng giác được Cadasa.vn biên soạn theo từng dạng.

III. Bài tập đề nghị
  Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *