ÔN TẬP – GIẢI CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 1)

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về lượng giác, phương trình lượng giác để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương chương.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

Giải đề kiểm tra mẫu do Cadasa.vn tổng hợp để học sinh luyện tập, khái quát lại những kiến thức đã học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *