GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

 – sơ đồ tạo ảnh

– cách giải bài toán về hệ thấu kính

2. Bài tập

Với 7 bài tập tự luận về Hệ thấu kính được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Giải bài toán về hệ thấu kính

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Hệ thấu kính. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *