Unit 1. FRIENDSHIP

 

Giáo viên:   Cô Ngô Thị Thùy Trang & Thầy Peter Harris

Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “Tình bạn” và Học các từ vựng có trong bài học theo chủ đề liên quan.

 _ Trước khi đọc: Giáo viên đưa ra một số câu châm ngôn về tình bạn.

_ Trong khi đọc: Thầy Peter Harris sẽ đọc bài giúp các bạn học sinh làm quen với giọng đọc của giáo viên bản ngữ. Thông qua bài đọc giúp các bạn học sinh hiểu được giá trị của tình bạn trong cuộc sống.

_Sau khi đọc: phần từ vựng và phần tóm tắt phần đọc hiểu thông qua các bài tập trong bài.zzzzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *