BÀI 7
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

TIẾT 1: EU – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI

   

I. Quá trình hình thành và phát triển
1. Sự ra đời và phát triển

– Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.
– Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.
– 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
– 1958: cộng đồng nguyên tử.
– 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).
– 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).
– Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.

2. Mục đích và thể chế của EU
– Mục đích:
      + Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.
      + Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.
– Thể chế:
      + Hội đồng châu Âu
      + Nghị viện
      + Hội đồng bộ trưởng
+ Ủy ban liên minh

II. Vị thế của EU trong nền KT thế giới
1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

– Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro  EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
– Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.

2. Tổ chức thương mại hàng đầu
– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.
– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.
– EU dẫn đầu thế giới về thương mại.
– EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.
– EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *