BÀI 7
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

TIẾT 2: EU- HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

I. Thị trường chung Châu Âu
1. Tự do lưu thông

– 1993, EU thiết lập thị trường chung
a. Tự do di chuyển: tự do đi lại, cư trú, nơi làm việc
b. Tự do lưu thông dịch vụ
c. Tự do lưu thông hàng hóa
d. Tự do lưu thông tiền vốn

2. Euro – đồng tiền chung Châu Âu
– 1999: chính thức lưu thông
– 2004: 13 thành viên sử dụng
– Lợi ích:
       + Nâng cao sức cạnh tranh
       + Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
       + Thuận lợi việc chuyển vốn
       + Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp

II. Hợp trong sản xuất và dịch vụ
1. Sản xuất máy bay Airbus

– Do Anh, Pháp, Đức sáng lập, nhằm cạnh tranh với các công ty của Hoa Kỳ

2. Đường hầm giao thông Măng-sơ

– Nối liền nước Anh với lục địa hoàn thành vào 1994
– Lợi ích:
       + Hàng hóa vận chuyển trực tiếp từ Anh tới lục địa không cần trung chuyển bằng phà và ngược lại
       + Đường sắt siêu tốc phục vụ có thể cạnh tranh với hàng không

III. Liên kết vùng Châu Âu (Euroregion)
1. Khái niệm

Người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp kinh tế, XH, văn hóa một cách tự nguyện vì lợi ích
chung các bên tham gia

2. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ
Hình thành tại biên giới Hà Lan, Đức và Bỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *