DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Chất khí là môi trường cách điện.

– Sự dẫn điện trong chất khí trong điều kiện thường

– Bản chất dòng điện trong chất khí.

– Tia lửa điện và điều kện tạo ra tia lửa điện

– Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện.

2. Bài tập.

– Với hơn 10 bài tập  trắc nghiệm về dòng điện trong chất khí được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề  : Dòng điện trong chất khí.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được bản chất dòng điện trong chất khí, tia lửa điện, hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện. Những kiến thức này sẽ được liên hệ nhiều trong thực tế.


Bài tập
1

BÀI 1 : Bản chất dòng điện trong chất khí là:

A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.

BÀI 2 :  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.

B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

BÀI 3:  Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

A.  trong kĩ thuật hàn điện.                    

B. trong kĩ thuật mạ điện.

C. trong điốt bán dẫn.                          

D. trong ống phóng điện tử.

BÀI 4 :  Cách tạo ra tia lửa điện là

A. Nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.

B. Đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.

C. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.

D. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.

BÀI 5 :  Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để

A. Tạo ra cường độ điện trường rất lớn.

B. Tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.

C. Làm giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.

D. Làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Bài 1. Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các:

A. electron theo chiều điện trường        

B. ion dương theo chiều  điện trường và ion âm ngược chiều điện trường

C. ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường

D. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường

Bài 2. Đường đặc trưng vôn – ampe của chất khí có dạng:

Bài 3. Chọn một đáp án sai:

A. Ở điều kiện bình thường không khí là điện môi          

B. Khi bị đốt nóng không khí dẫn điện

C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa

D. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm

Bài 4. Khi nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế, nhận xét nào sau đây là sai:

A. Khi tăng dần hiệu điện thế từ giá trị 0 đến Uc sự phóng điện chỉ sảy ra khi có tác nhân ion hóa, đó là sự phóng điện tự lực.

B. Khi U ≥ Ub cường độ dòng điện đạt giá trị bão hòa dù U có tăng

C. Khi U > Uc thì cường độ dòng điện giảm đột ngột.    

D. Đường đặc tuyến vôn – ampe không phải là đường thẳng

Bài 5. Chọn một đáp án sai:

A. Trong quá trình phóng điện thành tia chỉ có sự ion hóa do va chạm           

B. Sự phóng điện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng 

C. Trong không khí tia lửa điện hình thành khi có điện trường rất mạnh cỡ 3.106V/m 

D. Hình ảnh tia lửa điện không liên tục mà gián đoạn

Bài 6. Chọn một đáp án sai:

A. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực         

B. Hồ quang điện xảy ra trong chất khí ở áp suất cao

C. Hồ quang điện sảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 điện cực có hiệu điện thế không lớn

D. Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh

Bài 7. Khi nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế trong quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí đáp án nào sau đây là sai:

A. Khi U nhỏ, I tăng theo U                    B. Khi U đủ lớn, I đạt giá trị bão hòa 

C. U quá lớn, thì I tăng nhanh theo U     

D. Với mọi giá trị của U, thì I tăng tỉ lệ thuận với U theo định luật Ôm

Bài 8. Chọn một đáp án sai:

A. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, và duy trì tác nhân.

B. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, rồi ngừng tác nhân.

C. chất khí phóng điện tự lực khi có tác dụng của điện trường đủ mạnh ion hóa khí, tách phân tử khí thành ion dương và electron tự do

D. Trong quá trình phóng điện thành tia, ngoài sự ion hóa do va chạm còn có sự ion hóa do tác dụng của bức xạ có trong tia lửa điện

Bài 9. Chọn một đáp án đúng:

A. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm

B. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế

C. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng

D. Dòng điện chạy qua không khí ở hiệu điện thế thấp khi không khí được đốt nóng, hoặc chịu tác dụng của tác nhân ion hóa.

Bài 10. Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng điện trong môi trường:

A. chất khí                    B. chân không               C. kim loại                    D. chất điện phân

Bài 11. Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào sảy ra do tác dụng của điện trường rất mạnh trên 106V/m:

A. tia lửa điện                B. sét                                      C. hồ quang điện            D. tia lửa điện và sét

Bài 12. Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt electron:

A. tia lửa điện                B. sét                           C. hồ quang điện          D. cả 3 đều đúng

Bài 13. Sự phóng điện thành miền của chất khí xảy ra trong các điều kiện nào:

A. áp suất cao cỡ chục atm; hiệu điện thế thấp cỡ chục vôn      

B. áp suất ở đktc, hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn

C. áp suất thấp dưới 1mmHg, hiệu điện thế cỡ trăm vôn              

D. áp suất cao cỡ chục atm; hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn

Bài 14. Trong sự phóng điện thành miền, nếu giảm áp suất rất thấp cỡ 10-3mmHg thì có hiện tượng gì:

A. miền tối catốt giảm bớt                                              B. Cột sáng anốt chiếm toàn bộ ống khí

C. miền tối catốt chiếm toàn bộ ống khí                                      D. cột sáng anốt giảm bớt

Bài 15. So sánh bản chất thì dòng điện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải điện tạo nên:

A. kim loại và chân không                                               B. chất điện phân và chất khí

C. chân không và chất khí                                              D. không có hai môi trường như vậy


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *