CHỈNH HỢP

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khái niệm chỉnh hợp

  + Số các chỉnh hợp

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 9 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về bài toán chỉnh hợp. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Chỉnh hợp

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là chỉnh hợp, số các chỉnh hợp và phương pháp giải các bài tập về chỉnh hợp. Dạng toán này tương đối là khó và đây là kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao hơn về chỉnh hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *