ĐỌC THÊM – CHẠY GIẶC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

I. Tiểu dẫn: SGK.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Định hướng nội dung và nghệ thuật

a. Nội dung

       Cảnh đau thương của đất nước được hiện lên qua những hình ảnh:

+         Lũ trẻ lơ xơ chạy

+         Đàn chim dáo dác bay.

+         Bến Nghé tan bọt nước.

+         Đồng Nai nhuốm màu mây.

=> Hình ảnh chân thực dân, lên khung cảnh hoảng loạn của nhân dân, sự chết chóc, tang thương của đất nước trong buổi đầu có thực dân Pháp xâm lược.

       Tâm trạng của tác giả: Đau buồn, xót thương trước cảnh nước mất nhà tan.

       Thái độ của tác giả: Căm thù giặc xâm lược. Mong mỏi có người hiền tài đứng lên đánh đuổi thực dân, cứu đất nước thoát khỏi nạn này.

=> Lòng yêu nước, lòng căm thù giặc của Nguyễn Đình Chiểu.

b. Nghệ thuật

       Tả thực kết hợp với khái quát, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh.

       Biện pháp đối lập, câu hỏi tu từ.

2. Ý nghĩa văn bản

Bài thơ gợi lại một thời đau thương của dân tộc, gợi lòng căm thù kẻ thù xâm lược.

Tìm Hiểu Thêm:  Cấp số cộng (tiết 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *