CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Giới thiệu các dạng của hàm số lượng giác.

  + Tập xác định của hàm số lượng giác

  + Biểu diễn các hàm số lượng giác trên đường tròn.

  + Xét tính chẳn lẻ của hàm số lượng giác

  + Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lượng giác

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 20 bài tập bao gồm các dạng toán về hàm số lượng giác. Tất cả được khái quát thành hai vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1: Các hàm số lượng giác.

Vấn đề 2: Các hệ thức lượng giác cơ bản.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thế nào là một hàm số lượng giác cơ bản, phương pháp giải tìm tập xác định của hàm số lượng giác, xét tính chẳn lẻ của hàm số, tìm giá trị lớn nhất của hàm số lượng giác. Đây là những dạng toán cơ bản của hàm số lượng giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *