CÁC DẠNG VÔ ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN CỦA CÁC HÀM SỐ KHÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Các dạng vô định căn bản.

  + Giới hạn của một căn thức.

  + Giới hạn lượng giác.

  + Sự mở rộng của số e

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Vấn đề: Các Dạng Vô Định Và Giới Hạn Của Các Hàm Số Khác.

***
Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng vô định căn bản, giới
hạn của một số hàm thông dụng như: hàm căn thức, lượng giác và mở rộng
của số e. Những kiến này rất cần thiết cho ôn tập thi kết thúc học phần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *