CHƯƠNG
TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11


CHƯƠNG VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

BÀI 2
BÀI TẬP VỀ DẪN XUẤT HALOGEN

Giáo
viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội
dung bài giảng:
Bài giảng gồm:
+  6 bài tập tự luận
để củng cố kiến thức về tính chất và phương pháp điều chế dẫn xuất halogen.
+ 9 bài tập trắc nghiệm áp dụng kiến thức đã học về dẫn
xuất halogen để giải bài tập toán hóa một cách nhanh và chính xác nhất.

Chúc các bạn học tốt.

Tìm Hiểu Thêm:  Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *