BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TT)

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật

Câu 2. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

Câu 3. Cho vài ví dụ về một số dạng tập tính phổ biến ở động vật: kiếm ăn, lãnh thổ, sinh sản, di cư

Câu 4. Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư chúng định hướng bằng cách nào?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Cho một vài ví dụ về ứng dụng hiểu biết tập tính của động vật trong đời sống con người.

Câu 2. Vì sao tập tính bẩm sinh lại bền vững, không thay đổi trong khi tập tính học được thì có thể thay đổi và rất đa dạng

Câu 3. Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của tập tính sống bày đàn ở động vật.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *