BÀI 47: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Nuôi cấy phôi có thể giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người?

Câu 2. Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng các biện pháp đình sản mà nên sử dụng các biện pháp tránh thai khác?

Câu 3. Tại sao phá thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp “tránh đẻ” bất đắc dĩ?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật

Câu 2. Nêu một số biện pháp điều khiển giới tính động vật. Tại sao phải cấm xác định giới tính thai nhi?

Câu 3. Điều khiển giới tính đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi? 

Câu 4. Tại sao phải sinh đẻ có kế hoạch? Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người

Câu 5. Hãy cho biết nguyên tắc ngăn cản thụ tinh của các biện pháp tránh thai sau: thuốc tránh thai, dụng cụ tử cung, triệt sản?

Câu 6. Quá trình sinh sản của động vật phụ thuộc vào yếu tố môi trường nào? Cho ví dụ.

Câu 7. Thế nào là động vật đơn tính và lưỡng tính? Ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính ở động vật lưỡng tính và động vật đơn tính? 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *