BÀI 26 : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

Câu 2. Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?

Câu 3. Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Để có cảm ứng hệ thần kinh cần có những điều kiện gì? Động vật chưa có hệ thần kinh có hiện tượng cảm ứng không?

Câu 2. Phân biệt các khái niệm: tác nhân kích thích, cảm ứng, tính cảm ứng và phản xạ.

Câu 3. Cho biết đặc điểm của hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch

Câu 4. Phân tích các bộ phận của cung phản xạ khi vô tình bị gai nhọn đâm vào tay.

Câu 5. Trình bày ưu điểm hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với hệ thần kinh dạng lưới.

Câu 6. So sánh cảm ứng của động vật với thực vật.

Câu 7. Phân biệt hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch về các đặc điểm sau: nhóm động vật nào, cấu tạo, trung tâm điều khiển, khả năng phản xạ và hiệu quả.

Câu 8. Phân biệt hệ thần kinh dạng lưới, và dạng ống về các đặc điểm sau: nhóm động vật nào, cấu tạo, trung tâm điều khiển, khả năng phản xạ và hiệu quả.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *