BÀI TẬP CỦNG CỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Phương trình sin x.

  + Phương trình cosx.

  + Phương trình tanx

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 10 bài tập minh hoạ cho phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Bài tập củng cố lượng giác cơ bản

***bài giảng này giúp các bạn biết thêm một số thủ thuật và phương pháp giải các phương trình lượng giác. Củng cố lại cho các bạn những kiến thức trọng tâm trong giải phương trình lượng giác. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *