BÀI TẬP VỀ BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…

  + Xác suất của biến cố: định nghĩa, ký hiệu,….

 – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 5 bài tập áp dụng cho dạng toán về biến cố và xác suất của biến cố. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Bài tập về biến cố và xác suất của biến cố.

***Bài giảng này giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập về biến cố và xác suất của biến cố, phương pháp giải các bài tập biến cố nâng cao và một số chú ý khi giải dạng toán này. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *