BÀI 5

ANKIN

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Theo công thức phân tử tổng quát của mọi dãy đồng đẳng hydrocacbon mạch hở là CnH2n+2-2k  với k  ≥ 0 là tổng số liên kết p, dãy ankin là mạch hở có một liên kết 3 tức là 2 liên kết  p nên k = 2. Vậy công thức phân tử của dãy ankin là CnH2n-2 với n ≥  2.

Tương tự như anken, anadien, ankin có 2 liên kết p kém bền nên chúng là những hydrocacbon chưa no có thể tham gia phản ứng đặc trưng cho tính chưa no là phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxy hoá. Ngoài ra các ankin-1 tức là ankin có nguyên tử H liên kết với cacbon có nối ba cho thể tham gia phản ứng thế nguyên tử H bằng nguyên tử kim loại.

Dạng toán thường gặp là các bài toán đốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *