BÀI 3. AMONIAC & MUỐI AMONI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

A. Amoniac: NH3  =  17

– Đặc điểm cấu tạo phân tử.

– tính chất vật lí NH3 là chất khí không màu mùi khai xốc rất độc, NH3 tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch kiềm (OH).

– tính chất hóa học:

+ tính bazơ yếu: thu H+, phản ứng tạo kết tủa với cation kim loại, phản ứng tạo phức tan.

+ Tính khử: Khử oxi của không khí, Khử khí Cl2, Khử oxi của một số oxit kim loại yếu

– Ứng dụng và điều chế amoniac.

B. Muối Amoni: (NH4)nA

– Lí tính: Tất cả muối amoni đều kết tinh màu trắng, dễ tan trong nước, và là chất điện li mạnh.

–  Hóa tính: Phản ứng trao đổi ion, Phản ứng thủy phân, Phản ứng nhiệt phân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *