Bài 4. VỎ NGUYÊN TỬ (Phần II)

Lớp và phân lớp electron

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

Trong nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân tạo nên vỏ nguyên tử.

Cấu tạo vỏ nguyên tử. Lớp, phân lớp electron. Số electron có trong mỗi lớp, phân lớp:

Sự phân bố của các electron trong nguyên tử: các electron được phân bố như một sân vận động hình chóp nón ngửa, trong đó những hàng ghế của khán giả được ví như các lớp của electron bao gồm 7 lớp được đánh dấu theo thứ tự từ thấp đến cao được kí hiệu:

              n =  1    2    3    4    5   6    7

Và kí hiệu     K   L   N    M   P   Q   R

Trong mỗi hàng ghế lại được chia ra thành nhiều hàng ghế tương tự như các phân lớp của electron.

– Rèn luyện kĩ năng để giải được các bài tập liên quan đến các kiến thức sau: Phân biệt lớp electron và phân lớp electron; số electron tối đa trong một phân lớp, trong một lớp.

 Cách kí hiệu các lớp, phân lớp; sự phân bố electron trên các lớp (K, L, M…) và phân lớp (s, p, d…).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *