ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VIET (TIẾP THEO)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định lý Viet thuận.

  + Định lý Viet đảo.

  + Dấu của các nghiệm bất phương trình.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 7 bài tập về ứng dụng định lý viet vào giải  bài tập được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Ứng Dụng Định Lý Viet (tiếp theo)

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thêm dạng toán: định tham số để phương trình bậc hai có hai nghiệm thỏa điều kiện cho trước. Đây là dạng toán quan trọng có trong nội dung ôn thi và các đề thi học kì, đề kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *