TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC .

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Công thức tổng hợp lực.

– Các trường hợp đặc biệt :

  + Hai lực cùng chiều.

  + Hai lực ngược chiều.

  + Hai lực vuông góc nhau.

– Điều kiện cân bằng của chất điểm


Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 7 bài tập là những dạng bài tập quan trọng sẽ có trong các
đề thi và kiểm tra. Các dạng bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH
LỰC
 . ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết phương pháp phân tích và
tổng hợp lực, dựa vào điều kiện cân bằng của một chất điểm để giải các bài tập
về động lực học chất điểm. Đây là dạng toán cơ bản có trong kiểm tra học kì.

Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1 Có hai lực F1 =8N , F2 =6N . Tìm tổng hợp lực trong các trường hợp sau :

a. Hai lực cùng chiều

b. Hai lực ngược chiều

c. Hai lực vuông góc nhau

d. Hai lực hợp nhau 1 góc 60 độ

Bài 2 : Cho hai lực hợp nhau 1 góc 60 độ, có F1 =30N , lực tổng có độ lớn 50N. Tìm độ lớn của lực còn lại.

Bài 3 : Một vật có trọng lượng 10 N được treo vào giữa một sợi dây có hai đầu cố định phương của hai sợi dây bất kỳ tạo với nhau một góc 1200 . Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Bài 4: Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo vào sợi dây AB tại điểm O. Biết OA nằm ngang hợp với OB một góc 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Bài 5 : Cho vật nặng khối lượng 2,5kg , treo vào tường nhờ sợi dây như hình vẽ.Biết dây treo hợp với tường 1 góc 600. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát giữa tường và vật, tìm lục căng dây treo ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1 : Một vật có khối lượng 1kg được giữu yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với mặt dốc. Biết a = 300 Cho g = 9,8 m/s2. Lực căng T của dây treo là bao nhiêu ?

 Bài 2 : Một vật có khối lượng 1 kg treo vào tại O của sợi dây AB . Biết góc ở đỉnh O là 1200, Cho g = 9,8 m/s2 . Tính lực căng dây trên OA, OB.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *