TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Công thức cộng vận tốc

  + Các công thức đặc biệt

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 15 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về tính tương đối của chuyển động. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ được nhắc lại kiến thức về cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động trong cơ học và phương pháp giải các bài tập về tính tương đối của chuyển động. Đây là dạng bài tập hay và khó, có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

BÀI 1 : Một chiếc phà luôn luôn hướng mũi theo phương vuông góc với bờ sông , chạy sang bờ bên kia với tốc độ 10km/h đối với nước sông , nước sông chảy với tốc độ 5km/h. Xác định  vận tốc của phà đối với người đứn trên bờ. 

BÀI 2 : Trên một đoạn thẳng, cả hai xe chuyển động ngược chiều nhau , sau 30 phút cách nhau 25km, biết xe 1 đi với vận tốc 35km/h. Hỏi sau bao lâu thì 2 xe cách nhau 5km nếu đi cùng chiều. 

BÀI 3 : Một hành khách ngồi trên tàu đi với vận tốc 36km/h, thấy đoàn tàu thứ hai dài l = 250m chạy song song, ngược chiều và đi qua trước mặt mất hết 10s.

1 .Tìm vận tốc đoàn tàu thứ 2.

2.Nếu 2 đoàn tàu chuyển động cùng chiều thì sau bao lâu tàu hai gặp mặt tàu 1.

Bài 4: Hai người khởi hành cùng một lúc. Người thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc v1, người thứ hai khởi hành từ B với vận tốc v2 (v2 < v1). Biết AB = 20km. Nếu hai người đi ngược chiều nhau thì sau 12 phút gặp nhau. Nếu hai người đi cùng chiều nhau thì sau 1h người thứ nhất gặp người thứ hai. Tính vận tốc mỗi người.

Bài 5: Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B, rồi ngược dòng từ B đến A hết 2h30 phút. Biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng là v1 = 18km/h và vận tốc khi ngược dòng là v2 = 12km/h. Tính khoảng cách AB, vận tốc dòng nước, thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1: Trước khi thuyền khởi hành 30 phút có một chiếc bè trôi theo dòng nước qua A. Tim thời điểm thuyền và bè gặp nhau và tính khoảng cách từ nơi gặp nhau ở A.
Bài 2. Từ hai vị trí A và B cách nhau 50km có hai xe chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 40km/h và 60km/h. Sau bao lâu khoảng cách hai xe là  10km?
Đ/s: t = 0,6s
Bài 3. Từ hai vị trí A và B cách nhau 50km có hai xe chuyển động cùng  chiều theo hướng từ B đến A với vận tốc lần lượt là 40km/h và 60km/h. Lấy thời điểm ban đầu là lúc hai xe qua A ,B.
a. Tính khoảng cách của hai xe sau các khoảng thời gian: 1giờ, 2 giờ, 3 giờ.
b. Hai xe cách nhau 20km sau khoảng thời gian bao lâu?
Đ/s: a. 30m, 20m, 10m                 b. 3,5 s
Bài 4. Thời điểm ban đầu có hai xe chuyển động qua hai vị trí A và B cách nhau 50km. Hai xe gặp nhau sau 30 phút nếu chuyển động ngược chiều và thời gian đó sẽ là 2,5 giờ nếu chuyển động cùng chiều.Tính vận tốc của hai xe .
Đ/s: 40km/h ; 60km/h
Bài 5. Trên một tuyến xe bus, cứ 10 phút lại có một xe xuất bến với vận tốc 30km/h.Hỏi một xe chạy về bến phải có vận tốc là bao nhiêu để gặp hai xe ngược chiều liên tiếp trong 4 phút.
Đ/s: 45 km/h
Bài 6. Trên một đường thẳng có hai người chạy lại gần nhau. Khi còn cách nhau 10 mét, một người ném một quả bóng về phía người kia ; sau khi nhận được bóng người kia lại ném trở lại…cứ như vậy cho đến khi hai người cùng quả bóng dừng lại ở vị trí gặp nhau. Giả sử vận tốc của mỗi người là 2m/s và 3m/s, quả bóng thì luôn được ném bay đi với vận tốc 6m/s.Tính quãng đường quả bóng đã chuyển động trong khoảng thời gian từ lúc quả  bóng bắt đầu được ném đi đến lúc dừng.
Đ/s: 12m
Bài 7. Một canô xuôi dòng từ A về B mất 4h và ngược dòng từ B về A mất 5h. Tính khoảng cách AB  biết vận tốc nước chảy là 3km/h.
Đ/s: 120km
Bài 8. Một người chèo thuyền trên mặt nước yên lặng.Vì có gió nên thời gian đi từ bến A đến bến B là 1h15’, thời gian từ bến B về bến A là 1h 24’. Tính thời gian người đó chèo thuyền từ A về B nếu không có gió.
Đ/s: 1,32h
Bài 9. Một canô xuôi dòng từ A về B mất 3h và ngược dòng từ  B về A mất 6 giờ. Canô đi từ A về B mất bao lâu trong các trường hợp sau?
a. Nước không chảy.
b. Canô tắt máy trôi theo dòng nước.
Đ/s: a. 4h ;    b. 1/12h
Bài 10. Môt chiếc ca nô xuất phát từ điểm A trên đường cái,  ô tô này cần đến điểm D (trên đồng cỏ) trong thời gian ngắn nhất. Biết AC = d; CD = l

Vận tốc ô tô chạy trên đường cái (v1)lớn hơn vận tốc ô tô trên  đồng cỏ (v2) n lần.
Hỏi ô tô phải rời đường cái tại một điểm B cách C một đoạn x là bao nhiêu?
Đ/s: S = d/Ön2 -1


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *