Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Tìm Hiểu Thêm:  Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *